Affärsvärlden börs

ANNONS

Clas Ohlson B SSE +0,75%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+1,00 +0,75% 134,75 135,00 134,75 136,25 134,00 72,8k 15:25 Lägg till Clas Ohlson B

Aktieindikatorn

Uppgifter 2011-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2014-04-30 2015-04-30
Rapportkurs 97,50 99,25 87,25 143,50 -
Utdelning/aktie 3,75 3,75 4,25 - 4,75
Vinst f skatt, mn 499,00 551,00 419,90 530,20 531,00
JEK/aktie 25,26 28,11 28,00 29,95 -
Soliditet 51,47 60,32 59,09 58,34 -
Direktavkastning 3,85 4,28 4,87 3,31 3,55
Vinst/aktie 5,55 6,11 5,05 6,18 6,41
PS-tal 1,10 1,04 0,88 1,38 1,29
PE-tal 17,55 16,26 17,27 23,22 20,87
Korrigeringsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 -

Resultaträkning, senaste rapporter

  Helår Jmfr Delår Jmfr
Uppgifter 2014-04-30 2013-04-30 2014-04-30 2013-04-30
Omsättning, mn 6 807,70 +4,43% 6 807,70 +4,43%
Rörelseresultat, mn 530,50 +23,20% 530,50 +23,20%
Finansnetto, mn -0,30 +97,20% -0,30 +97,20%
Vinst f skatt, mn 530,20 +26,27% 530,20 +26,27%
Vinst e skatt, mn 405,40 +22,29% 405,40 +22,29%
Vinst/aktie 6,18 +22,38% 6,18 +22,38%

Balansräkning, senaste rapporter

  Helår Jmfr Delår Jmfr
Uppgifter 2014-04-30 2013-04-30 2014-04-30 2013-04-30
Anläggningstillgångar, mn 1 432,30 -2,22% 1 432,30 -2,22%
Omsättningstillgångar, mn 1 936,00 +17,80% 1 936,00 +17,80%
varav likvida medel, mn 358,30 +187,56% 358,30 +187,56%
Summa, mn - - - -
  Helår Jmfr Delår Jmfr
Uppgifter 2014-04-30 2013-04-30 2014-04-30 2013-04-30
Eget kapital, mn 1 964,90 +6,99% 1 964,90 +6,99%
Minoritetsandelar, mn 0,00 - 0,00 -
Långfristiga skulder, mn 206,50 +11,32% 206,50 +11,32%
varav avsättningar, mn 44,10 +21950,00% 44,10 +21950,00%
Kortfristiga skulder, mn 1 152,80 +6,15% 1 152,80 +6,15%
Summa, mn 3 368,30 +8,37% 3 368,30 +8,37%

Resultaträkning, historik

Uppgifter 2010-04-30 2011-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2014-04-30
Omsättning, mn 5 555,80 5 828,00 6 260,00 6 518,90 6 807,70
Rörelseresultat, mn 590,50 507,10 560,60 430,60 530,50
Finansnetto, mn -2,30 -8,10 -9,60 -10,70 -0,30
Vinst f skatt, mn 588,20 499,00 551,00 419,90 530,20
Vinst e skatt, mn 432,80 364,40 400,50 331,50 405,40
Vinst/aktie 6,60 5,55 6,11 5,05 6,18

Balansräkning, historik

Uppgifter 2010-04-30 2011-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2014-04-30
Anläggningstillgångar, mn 1 366,50 1 480,40 1 518,50 1 464,80 1 432,30
Omsättningstillgångar, mn 1 476,30 1 738,50 1 538,00 1 643,40 1 936,00
varav likvida medel, mn 98,80 132,60 111,80 124,60 358,30
Summa, mn - - - - -
Eget kapital, mn 1 646,10 1 656,80 1 843,80 1 836,50 1 964,90
Minoritetsandelar, mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Långfristiga skulder, mn 190,00 465,60 195,50 185,50 206,50
varav avsättningar, mn 0,30 0,30 0,30 0,20 44,10
Kortfristiga skulder, mn 1 006,40 1 096,20 1 016,90 1 086,00 1 152,80
Summa, mn 2 842,80 3 218,90 3 056,50 3 108,20 3 368,30