Affärsvärlden börs

ANNONS

C-RAD B SSE +0,67%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,10 +0,67% 14,95 15,10 15,10 15,10 14,70 61,3k 18:00 Lägg till C-RAD B

Artikel

Finansinspektionen: Insynslistan den 27 mars

Publicerad 2015-03-27 18:03

C-Rad - Hamberg, Per
Större ägare
2015-03-26, +9.785 B-aktier


C-Rad - Granlund, Mats
Regulatory and quality manager
2015-03-27, +4.000 B-aktier


Handelsbanken - Lundberg, Fredrik
Större ägare, vice styrelseordförande
2015-03-26, +100.000 A-aktier (avser eget innehav)


Kungsleden - Welandson, Gösta
Större ägare
2015-03-25, +332.000 aktier (via juridisk person)
2015-03-24, +22.255 aktier (via juridisk person)


Midsona - Muhlrad, Ralph
Styrelseledamot
2015-03-26, +4.235 B-aktier


Oasmia Pharmaceutical - Berglind, Bo-Göran
2015-03-26, +445 aktier


Peab - Centerdal, Torsten
Arbetstagarrepresentant i styrelsen (suppleant)
2015-03-26, +1.500 B-aktier


Recipharm - Quick, Mark
Executive Vice President, Corporate Development
2015-03-25, -1.500 B-aktier (avser maka)


Recipharm - Schéele, Cecilia
Group Finance Manager
2015-03-27, -1.870 B-aktier


Wallenstam - Aronssson, Mathias
Vice-vd, regionchef Stockholm
2015-03-26, +6.000 B-aktier


Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens insynslista.
Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning i nyemissioner och
oklara köp och försäljningar (ofta överföringar mellan egna depåer).

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News