Affärsvärlden börs

ANNONS

Elekta B SSE -2,34%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-2,05 -2,34% 85,50 85,55 85,55 87,60 84,85 2006,3k 18:00 Lägg till Elekta B

Artikel

Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX (Forts)

Publicerad 2015-03-03 15:09

(Lägger till mer text om utsikter och väntade värden. Nyheten
skickades första gången den 2 mars)

3 kv 2014/15, Mkr Snitt Median Högst Lägst # 2013/14

Orderingång 3.672 3.626 4.142 3.488 9 3.224
Försäljning 2.817 2.841 2.907 2.637 10 2.385

Ebita justerat 516 480 641 463 7 340
Rörelseresultat 440 427 561 387 10 260
Resultat före skatt 388 382 502 333 10 197
Nettoresultat 303 298 389 260 10 147

Resultat/aktie (SEK) 0,76 0,75 0,97 0,65 10 0,39

Källa: Inquiry Financial

(SIX) När Elekta ska rapportera för sitt tredje kvartal i det
brutna räkenskapsåret 2014/2015, avseende perioden maj till januari,
ligger i vanlig ordning orderingången bland de punkter som
analytikerna kommer att bevaka extra noga.

Orderingången väntas i kvartalet komma in på 3.672 miljoner kronor
med ett resultat före skatt på 388 miljoner kronor. Det framgår av SIX
News/Inquiry Financials enkät bestående av tio analytikers estimat.

Säsongsmönstret i Elektas verksamhet gör att det andra halvåret
generellt sett är väsentligt starkare än det första halvåret under
bolagets räkenskapsår. Dock brukar det avslutande kvartalet vara det
klart starkaste kvartalet.

I utsikterna för räkenskapsåret 2014/2015 har Elekta uppgivit att
de förväntar sig ett bättre andra halvår. Detta baseras på bland annat
en förväntan om att kunna redovisa försenade orders inom EMEA samt
klartecken för försäljning av Versa HD i Kina och Japan. Till det
kommer förväntningar om en volymökning för strålkniven Leksell Gamma
Knife.

En analytiker ställer sig däremot tvivlande till effekten av Versa
HD samt påpekar att Elekta har tappat marknadsandelar i Kina.

Efter att tidigare under räkenskapsåret ha justerat ned prognosen
för året väntas nu en tillväxt på 4 procent för omsättningen beräknat
på oförändrade valutor. Samtidigt väntas ebita-resultatet öka med
cirka 6 procent.

Kassaflödet hos Elekta har under en period varit under luppen och
enligt bolagets förväntningar ska kassaflödet efter löpande
investeringar för året överstiga 1,1 miljarder kronor motsvarande en
kassagenerering som överstiger 60 procent.

Elekta förutser en positiv påverkan från valuta under
räkenskapsåret uppgående till cirka 7 procentenheter av
omsättningstillväxten och cirka 2 procentenheter inräknat
valutasäkringar.

Sett till SIX News/Inquiry Financials konsensus för det brutna
helåret tycks medicinteknikbolagets prognoser ligga ganska väl i linje
med analytikernas förväntningar. Med en förväntad försäljning på
11.987 miljoner kronor för helåret 2014/2015 skulle det innebära en
tillväxt på något över 12 procent för året. Beaktat bolagets senaste
prognos kring valutakursrörelserna skulle tillväxten rensat för valuta
ligga på drygt 5 procent. Motsvarande siffra för tillväxten i
ebita-resultatet landar på 6,7 procent, beaktat för konsensus och
Elektas senaste prognos kring valutans påverkan.

Bland enskilda analytiker finns dock vissa som ser en risk för en
nedsida i Elektas prognoser. Bland de analytiker som varnat för detta
finns Carnegie och Nordea.

Bland de deltagande analytikerna har 4 stycken en köprekommendation
för aktien, 2 stycken har rekommendation behåll medan 3 analytiker
rekommenderar sälj eller minska.

Rapporten släpps på onsdagen den 4 mars klockan 07.30. En
telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 samma dag.


2014/15, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2013/14

Orderingång 13.738 13.679 14.316 13.157 8 12.253
Försäljning 11.987 11.994 12.269 11.627 10 10.694

Ebita justerat 2.374 2.365 2.500 2.172 9 2.183
Rörelseresultat 2.072 2.056 2.172 1.973 10 1.727
Resultat före skatt 1.865 1.845 2.072 1.761 10 1.502
Nettoresultat 1.445 1.441 1.570 1.353 10 1.148

Resultat/aktie (SEK) 3,61 3,60 3,92 3,38 10 3,00
Utdelning (SEK)* 2,23 2,10 2,60 2,00 10 2,00


2015/16, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #

Orderingång 15.224 15.214 16.382 14.442 8
Försäljning 13.332 13.344 13.840 12.692 10

Ebita justerat 2.688 2.680 2.880 2.437 9
Rörelseresultat 2.367 2.343 2.520 2.201 10
Resultat före skatt 2.183 2.148 2.419 2.027 10
Nettoresultat 1.706 1.720 1.857 1.579 10

Resultat/aktie (SEK) 4,26 4,29 4,63 3,94 10
Utdelning (SEK)* 2,27 2,10 3,00 2,00 9


2016/17, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #

Orderingång 16.501 16.591 17.784 15.330 7
Försäljning 14.385 14.427 14.986 13.720 10

Ebita justerat 3.028 3.056 3.223 2.718 8
Rörelseresultat 2.669 2.694 2.844 2.378 10
Resultat före skatt 2.505 2.512 2.834 2.232 10
Nettoresultat 1.971 1.963 2.176 1.741 10

Resultat/aktie (SEK) 4,92 4,90 5,43 4,34 10
Utdelning (SEK) 2,48 2,30 3,50 2,00 9

* Inkluderar ett treårigt program för extrautdelning om 0,50 kronor
per aktie som inleddes 2013.

Estimat från Carnegie, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital
Markets, JP Morgan, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto, SEB
Equity Research, Swedbank Markets, UBS ingår i enkäten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanställts av Inquiry
Financial / Thomson Reuters.


Magnus Bernet, tel 08-586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
mailto:magnus.bernet@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Om Elekta B

Affärsvärlden
2014-12-16
Elekta avvisar uppgifter om uppblåst redovisning
SIX
15:09
Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX (Forts)
08:23
Elekta: Finns risk för ytterligare sänkt helårsprognos - Carnegie
06:20
Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX
2015-03-02
Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX
2015-02-27
Elekta: Nordea höjer riktkurs till 102 kr (94), upprepar köp
2015-02-09
Elekta: Exane BNP Paribas har sänkt rekommendation till underperform
2015-02-06
Elekta: Generation Investment ökar till 5,2 % av kap/röster
2015-02-04
Elekta: Carnegie sänker rekommendation till behåll (köp)
2015-01-28
Elekta: Danske Bank sänker rekommendation till avvakta (köp)
2015-01-26
Elekta: Morgan Stanley höjer riktkurs till 100 kr (85)
Pressmeddelanden
2015-02-17
Elekta: Telefonkonferens avseende Elektas delårsrapport för maj-januari 2014/15
2015-02-03
Elekta: Elekta antar utmaningen från Världscancerdagen 2015 för att minska cancern globalt
2015-01-22
Elekta: Elekta planerar att lansera MRI-styrt strålbehandlingssystem 2017
2015-01-16
Elekta: Hälsovårdsministeriet i Turkiet köper avancerade cancerbehandlingssystem från Elekta
2015-01-13
Elekta: Påminnelse: Välkommen till Elektas FoU-uppdatering vid University Medical Center Utrecht
2014-12-22
Elekta: Välkommen till Elektas FoU-uppdatering vid University Medical Center Utrecht
2014-12-04
Elekta: Avera Health samarbetar med Elekta för avancerad cancervård
2014-12-02
Elekta: Elekta Ltd och Medical Intelligence Medizintechnik GmbH bestrider krav från humediQ GmbH
2014-11-28
Elekta: Antalet utestående aktier i Elekta AB (publ)
2014-11-27
Elekta: Delårsrapport maj - oktober 2014/15

Om Elekta B

Affärsvärlden
2014-12-16
Elekta avvisar uppgifter om uppblåst redovisning
SIX
15:09
Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX (Forts)
08:23
Elekta: Finns risk för ytterligare sänkt helårsprognos - Carnegie
06:20
Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX
2015-03-02
Elekta: Resultat före skatt 388 Mkr väntas i 3 kv - SIX
2015-02-27
Elekta: Nordea höjer riktkurs till 102 kr (94), upprepar köp
2015-02-09
Elekta: Exane BNP Paribas har sänkt rekommendation till underperform
2015-02-06
Elekta: Generation Investment ökar till 5,2 % av kap/röster
2015-02-04
Elekta: Carnegie sänker rekommendation till behåll (köp)
2015-01-28
Elekta: Danske Bank sänker rekommendation till avvakta (köp)
2015-01-26
Elekta: Morgan Stanley höjer riktkurs till 100 kr (85)
Pressmeddelanden
2015-02-17
Elekta: Telefonkonferens avseende Elektas delårsrapport för maj-januari 2014/15
2015-02-03
Elekta: Elekta antar utmaningen från Världscancerdagen 2015 för att minska cancern globalt
2015-01-22
Elekta: Elekta planerar att lansera MRI-styrt strålbehandlingssystem 2017
2015-01-16
Elekta: Hälsovårdsministeriet i Turkiet köper avancerade cancerbehandlingssystem från Elekta
2015-01-13
Elekta: Påminnelse: Välkommen till Elektas FoU-uppdatering vid University Medical Center Utrecht
2014-12-22
Elekta: Välkommen till Elektas FoU-uppdatering vid University Medical Center Utrecht
2014-12-04
Elekta: Avera Health samarbetar med Elekta för avancerad cancervård
2014-12-02
Elekta: Elekta Ltd och Medical Intelligence Medizintechnik GmbH bestrider krav från humediQ GmbH
2014-11-28
Elekta: Antalet utestående aktier i Elekta AB (publ)
2014-11-27
Elekta: Delårsrapport maj - oktober 2014/15