Affärsvärlden börs

ANNONS

Mekonomen SSE -0,63%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-1,00 -0,63% 158,50 159,00 158,50 160,00 157,50 56,7k 18:00 Lägg till Mekonomen

Artikel

Finansinspektionen: Insynslistan den 19 september

Publicerad 2014-09-22 05:59

(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)

CTT SYSTEMS - Johansson, Torbjörn, VD, Styrelseledamot dotterbol, VD
dotterbolag 2014-09-16, +5.000 Aktie

GUNNEBO - Johansson, Christian,
Annan Befattning
2014-09-18, -6.000 Aktie


MEKONOMEN - Lundstedt, Håkan,
VD
2014-09-16, +1.000 Aktie


SWEDOL - Tamm, Casper,
Annan befattning
2014-09-16, +2.870 Aktie B


TELE2 - LANDGREN ÖHRING, PETER,
Annan befattn dotterbolag
2014-09-17, +500 Aktie B


TELE2 - Sigurd, Torkel,
Annan befattn dotterbolag
2014-09-17, +1.000 Aktie B


TELE2 - OLSSON, ANDERS,
Annan befattning
2014-09-15, -8.307 Aktie B


TELE2 - Denkert, Elena,
Annan befattn dotterbolag
2014-09-15, -901 Aktie B


TELE2 - Nicklaus, Andreas,
Annan befattn dotterbolag
2014-09-15, -901 Aktie B


TELE2 - LANDGREN ÖHRING, PETER,
Annan befattn dotterbolag
2014-09-15, -1.802 Aktie B


TELE2 - Wrahme, Fredrik,
Annan befattn dotterbolag
2014-09-15, -3.598 Aktie B


TELE2 - HAGBERG, KIM,
Annan befattn dotterbolag
2014-06-04, +2.000 Aktie C


Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens insynslista.
Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning i nyemissioner och
oklara köp och försäljningar (ofta överföringar mellan egna depåer).

Mikael Östman, tel +46 31 350 64 88
mailto:mikael.ostman@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News