Affärsvärlden börs

ANNONS

DNB OSE -2,45%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-2,90 -2,45% 115,40 115,60 115,50 117,90 115,20 3002,8k 17:37 Lägg till DNB

Artikel

DNB: Spår kreditförluster på strax under 3 mdr NOK 2015 (Ny 2)

Publicerad 2015-07-10 07:57

(Nyhet kompletterad med VD-citat i andra stycket)

(SIX) Den norska banken DNB står fast vid sin kreditförlustguidning
om att kreditförlusterna förväntas ligga kvar under normaliserade
nivåer i år. Baserat på den nuvarande situationen förutspår banken
kreditförluster på strax under 3 miljarder norska kronor under 2015.
DNB utesluter fortfarande inte risken för en viss kreditförlustökning
från oljerelaterade aktiviteter från 2016 och framåt.

Det framgår av delårsrapporten.

"Vi har tidigare förutspått att kreditförlusterna skulle ligga i
intervallet 3-4 miljarder norska kronor under 2015. Det är antagligen
något för högt. Baserat på koncernens utveckling under årets första
halvår och vad vi vet i dag förväntar vi oss totala kreditförluster på
strax under 3 miljarder norska kronor i år", uppger DNB:s vd Rune
Bjerke i delårsrapporten.

"Ambitionen att ha en utdelningsandel över 50 procent under 2016
och en avkastning på eget kapital överstigande 12 procent ligger
stadigt fast", skriver DNB vidare.

För att bygga upp tillräckligt med kärnprimärkapital kommer DNB att
fullfölja en dynamisk hantering av balansräkningen för att
spegla växelkursrörelser och de vid varje given tidpunkt rådande
regulatoriska kraven, heter det.

DNB står fast vid bedömningen att bankens volymviktade
räntespreadar kommer att förbli stabila under året.

Utlåningsvolymerna väntas växa med 3-4 procent i årstakt, så länge
växelkurserna förblir stabila, heter det i en formulering som också
innebär en upprepning av tidigare guidning.

Banken behåller sin ambition att hålla de nominella kostnaderna
oförändrade under 2015 exklusive omstruktureringskostnader och
växelkursrörelser.

Banken upprepar samtidigt sin guidning om att skattesatsen
långsiktigt väntas uppgå till 25,5 procent, men i år väntas
skattesatsen bli 25 procent, enligt banken. I förra delårsrapporten
var prognosen för årets skattesats 24,5 procent.

"Ekonomiska prognoser för 2015 indikerar måttlig global ekonomisk
tillväxt. Ekonomisk tillväxt väntas även i Norge, även om den norska
tillväxten väntas bromsa något i år till följd av sjunkande
oljeinvesteringar och spridningseffekter från detta till fastlandets
ekonomi. En svagare norsk krona kommer att vara positivt för de norska
branscher som är exponerade för konkurrens", uppger DNB i avsnittet om
framtidsutsikter.


Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News