Affärsvärlden börs

ANNONS

DNB OSE -0,16%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-0,20 -0,16% 126,10 126,30 126,10 126,50 125,90 122,7k 09:16 Lägg till DNB

Artikel

DNB: Kapitalmålet är inom räckhåll, upprepar kreditförlustguidning

Publicerad 2015-02-05 07:57

(SIX) Den norska banken DNB står fast vid sin kreditförlustguidning
för 2015 om att kreditförlusterna förväntas ligga kvar under
normaliserade nivåer i år.

Det framgår av bokslutsrapporten.

De ekonomiska prognoserna för 2015 indikerar global ekonomisk
tillväxt, särskilt i framväxande ekonomier, noterar DNB.

"Detta gäller även för Norge, trots den kraftiga nedgången i
oljepriserna och försvagningen av den norska kronan", skriver banken.

Bankens volymviktade räntespreadar väntas förbli stabila under
året. Utlåningsvolymerna väntas växa med 3-4 procent i årstakt, vilket
kan jämföras med att tillväxttakten var 3,9 procent i slutet av 2014.

Vid kapitalmarknadsdagen i november fastslog DNB målet att ha en
avkastning på eget kapital överstigande 12 procent.

"Flera faktorer gör att DNB tror att målet är inom räckhåll.
Fortsatt tillväxt i den norska ekonomin, vissa anpassningar i
portföljen för att förbättra kvaliteten, strikt kostnadskontroll och
ett ökat fokus på kapitallätta produkter kommer att utgöra grunden för
en positiv vinsttrend", heter det i bokslutsrapporten.

DNB står fast vid budskapet att banken är välkapitaliserad, men att
man behöver bygga mer kapital organiskt i linje med myndighetskrav.

Banken upprepar samtidigt sin guidning om att skattesatsen
långsiktigt väntas uppgå till 25,5 procent.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News