Affärsvärlden börs

ANNONS

Kopy Goldfields SSEFN +0,00%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,00 +0,00% 1,70 1,71 1,74 1,75 1,69 185,2k 05:29 Lägg till Kopy Goldfields

Artikel

Kopy Goldfields: Kopy Goldfields har påbörjat ett fullt ut finansierat borrprogram på Krasnyy

Publicerad 2012-02-14 09:35

KOPY GOLDFIELDS HAR PÅBÖRJAT ETT FULLT UT FINANSIERAT BORRPROGRAM PÅ
KRASNYY

Kopy Goldfields rapporterar att ytterligare ett borrprogram på 2 200 meter
på Krasnyy-projektet har påbörjats för att fortsätta utvärdera
mineraltillgångspotentialen. Borrprogrammet är fullt finansierat.
Resultaten från den tredje delen av borrprogrammet kommer att publiceras så
snart borrningen är färdig.

Målet med ytterligare 2.200 meter kärnborrning på Krasnyy är att fortsätta
utvärdera guldmineraliseringen på djupet och längs ytan genom att borra sex
till sju hål, se appendix 1 nedan. De tidigare resultaten från borrningen
på Krasnyy under 2011 och 2012 visade på bredare guldintervall och
motsvarande guldhalter som den historiska mineraltillgången på 600.000 Oz
påvisade (Ryska C1 och P1 tillgångar).

Mikhail Damrin VD på Kopy Goldfields, kommenterar planen för ytterligare
borrning:

- Vår plan för 2012 är att fokusera på Krasnyy och snabbt borra klart och
estimera mineraltillgången. Krasnyy är en väldigt intressant fyndighet med
stor potential. Mineraliseringen är öppen i alla riktningar och geologin är
likvärdig geologin på den kända guldfyndigheten Sukhoy Log i Ryssland.

För pressmeddelande inklusive tabeller, bilder och kartor, se bifogat
dokument.
For press release in english, se attached document (English).

Stockholm, 14 februari, 2012

För mer information:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17
Anna Sandgren, Vice VD IR, +46 709 73 71 31
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2012-02-14 (Svenska).pdf
<http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7649>
Kopy Goldfields Pressrelease 2012-02-14 (English).pdf
<http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7650>

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm, är
ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden,
Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolagets huvudägare är Eldorado Gold
Corp. Bolaget innehar rättigheterna till sju berggrundslicenser för både
prospektering och produktion som täcker 255 kvadratkilometer. Det
långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och
produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig
guldproduktion på 0,2 Moz.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified
Adviser, tel: 08-503 015 50.

Om aktien
Ticker: KOPY
www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/
<http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/>
Utestående aktier: 9 327 193

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Kopy Goldfields
<http://www.bequoted.com/bolagsinformation/?bolagId=229> (Swedish)

Om Kopy Goldfields

Affärsvärlden

Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.

SIX
2016-05-26
Kalender: Torsdagen den 26 maj
Pressmeddelanden
2016-05-26
Kopy Goldfields: Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields
2016-05-04
Kopy Goldfields: Årsredovisning 2015 publicerad
2016-04-27
Kopy Goldfields: Aktieägarna i Kopy Goldfields kallas till årsstämma

Om Kopy Goldfields

Affärsvärlden

Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.

SIX
2016-05-26
Kalender: Torsdagen den 26 maj
Pressmeddelanden
2016-05-26
Kopy Goldfields: Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields
2016-05-04
Kopy Goldfields: Årsredovisning 2015 publicerad
2016-04-27
Kopy Goldfields: Aktieägarna i Kopy Goldfields kallas till årsstämma