Affärsvärlden börs

ANNONS

Karo Bio SSE +0,00%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,00 +0,00% 1,42 1,44 1,44 1,45 1,42 1249,6k 18:00 Lägg till Karo Bio

Artikel

KARO BIO: HAR UPPRÄTTAT KONTROLLBALANSRÄKNING (NY)

Publicerad 2012-03-23 08:50

(Tillägg: från femte stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Karo Bios styrelse har upprättat
och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.
Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra
bolagsstämma för framläggande av kontrollbalansräkningen och
för prövning av frågan om bolaget ska träda i likvidation.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag om minskning av aktiekapitalet förväntas bolaget
komma att åter ha full täckning för det registrerade
aktiekapitalet, framgår det av kallelsen till extrastämman
den 27 april.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att
Karo Bio ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i
likvidation.
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 186
miljoner kronor, för täckning av del av förlust, och att
minskningen görs utan indragning av aktier.
Karo Bio flyttar också sin ordinarie årsstämma från
27 april till den 12 juni.
Bolaget meddelade i februari att det avbrutit det
kliniska fas 3-projektet med blodfettssänkaren eprotirome
samt beslutat lägga ned projektet.
"Beslutet ändrar förutsättningarna för bolagets
fortsatta inriktning. För att ge styrelsen och verkställande
ledning möjligheter för en ny planering och förnyad
beskrivning av verksamheten, har styrelsen därför i dag
beslutat att skjuta upp Karo Bios årsstämma från den 27 april
2012 till den 12 juni 2012", skriver Karo Bio i ett
pressmeddelande på fredagen i anslutning till kallelsen.


Börsredaktionen +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt


Om Karo Bio

Affärsvärlden
2015-04-29
Tung förlust för Karo Bio
SIX
2015-04-29
Karo Bio: Föreslår företrädesemission på 230 Mkr, Lönner tar 95 %
2015-04-29
Karo Bio 1 kv: Resultat efter finansnetto -15 Mkr (-13)
2015-04-27
Karo Bio: Slutför förvärv av Tanomed genom emission
2015-04-10
Karo Bio: Köper Tanomed, bolag med förkylningsprodukt
2015-04-08
Karo Bio: Kan uppstå behov av kapital senast i slutet av 3 kv - ÅR
2015-04-08
Karo Bio: Mål att addera minst två nya affärsprojekt per år - ÅR
2015-03-05
Karo Bio: Tecknar avtal om marknadsföring av receptfri behandling
2015-02-13
Karo Bio: Ökar fokus på att kommersialisera projekt - SO
2015-02-13
Karo Bio: Skiftar fokus till senare projekt, etablerar Karo Pharma
2015-02-13
Karo Bio: Besparingar under 2014 kommer sänka kostnader med 25 Mkr /år
Pressmeddelanden
2015-04-29
Karo Bio: Årsstämma 2015 i Karo Bio AB (publ)
2015-04-29
Karo Bio: KARO BIO GENOMFÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 230 MSEK
2015-04-29
Karo Bio: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB (PUBL)
2015-04-29
Karo Bio: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015
2015-04-27
Karo Bio: KARO BIO SLUTFÖR FÖRVÄRV AV FÖRKYLNINGSPRODUKT GENOM EMISSION
2015-04-23
Karo Bio: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KARO BIO AB (PUBL)
2015-04-10
Karo Bio: KARO BIO FÖRVÄRVAR FÖRKYLNINGSPRODUKT
2015-04-08
Karo Bio: Årsredovisning 2014
2015-03-30
Karo Bio: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO BIO AB (publ)
2015-03-06
Karo Bio: Redeye - Första steget taget av Karo Bio

Om Karo Bio

Affärsvärlden
2015-04-29
Tung förlust för Karo Bio
SIX
2015-04-29
Karo Bio: Föreslår företrädesemission på 230 Mkr, Lönner tar 95 %
2015-04-29
Karo Bio 1 kv: Resultat efter finansnetto -15 Mkr (-13)
2015-04-27
Karo Bio: Slutför förvärv av Tanomed genom emission
2015-04-10
Karo Bio: Köper Tanomed, bolag med förkylningsprodukt
2015-04-08
Karo Bio: Kan uppstå behov av kapital senast i slutet av 3 kv - ÅR
2015-04-08
Karo Bio: Mål att addera minst två nya affärsprojekt per år - ÅR
2015-03-05
Karo Bio: Tecknar avtal om marknadsföring av receptfri behandling
2015-02-13
Karo Bio: Ökar fokus på att kommersialisera projekt - SO
2015-02-13
Karo Bio: Skiftar fokus till senare projekt, etablerar Karo Pharma
2015-02-13
Karo Bio: Besparingar under 2014 kommer sänka kostnader med 25 Mkr /år
Pressmeddelanden
2015-04-29
Karo Bio: Årsstämma 2015 i Karo Bio AB (publ)
2015-04-29
Karo Bio: KARO BIO GENOMFÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 230 MSEK
2015-04-29
Karo Bio: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB (PUBL)
2015-04-29
Karo Bio: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015
2015-04-27
Karo Bio: KARO BIO SLUTFÖR FÖRVÄRV AV FÖRKYLNINGSPRODUKT GENOM EMISSION
2015-04-23
Karo Bio: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KARO BIO AB (PUBL)
2015-04-10
Karo Bio: KARO BIO FÖRVÄRVAR FÖRKYLNINGSPRODUKT
2015-04-08
Karo Bio: Årsredovisning 2014
2015-03-30
Karo Bio: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO BIO AB (publ)
2015-03-06
Karo Bio: Redeye - Första steget taget av Karo Bio