Affärsvärlden börs

ANNONS

Karo Bio SSE -0,79%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-0,30 -0,79% 37,70 38,00 37,80 38,20 37,00 259,8k 18:00 Lägg till Karo Bio

Artikel

KARO BIO: HAR UPPRÄTTAT KONTROLLBALANSRÄKNING (NY)

Publicerad 2012-03-23 08:50

(Tillägg: från femte stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Karo Bios styrelse har upprättat
och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.
Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra
bolagsstämma för framläggande av kontrollbalansräkningen och
för prövning av frågan om bolaget ska träda i likvidation.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag om minskning av aktiekapitalet förväntas bolaget
komma att åter ha full täckning för det registrerade
aktiekapitalet, framgår det av kallelsen till extrastämman
den 27 april.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att
Karo Bio ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i
likvidation.
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 186
miljoner kronor, för täckning av del av förlust, och att
minskningen görs utan indragning av aktier.
Karo Bio flyttar också sin ordinarie årsstämma från
27 april till den 12 juni.
Bolaget meddelade i februari att det avbrutit det
kliniska fas 3-projektet med blodfettssänkaren eprotirome
samt beslutat lägga ned projektet.
"Beslutet ändrar förutsättningarna för bolagets
fortsatta inriktning. För att ge styrelsen och verkställande
ledning möjligheter för en ny planering och förnyad
beskrivning av verksamheten, har styrelsen därför i dag
beslutat att skjuta upp Karo Bios årsstämma från den 27 april
2012 till den 12 juni 2012", skriver Karo Bio i ett
pressmeddelande på fredagen i anslutning till kallelsen.


Börsredaktionen +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt


Om Karo Bio

Affärsvärlden
2015-10-29
Förlusten ökar i Karo Bio
2015-10-23
Ska Lönner lyckas igen?
2015-10-02
Karo Bio rusar på börsen
2015-10-02
Karo Bio köper Swereco
SIX
2015-10-30
Karo Bio: Likvida medlen kommer räcka - FC (Ny)
2015-10-29
Karo Bio: Erbeta-projekt i diskussioner med potentiella partners - VD
2015-10-29
Karo Bio 3 kv: Resultat efter finansnetto -14 Mkr (-9,9) (R)
2015-10-29
Karo Bio: Likvida medlen kommer räcka - FC
2015-10-29
Karo Bio: Mål bli lönsamt, få positivt kassaflöde under 2016 - SO (Ny)
2015-10-29
Karo Bio: Ska se till att hitta synergieffekter i förvärvade bolag
2015-10-29
Karo Bio: Mål bli lönsamt och få positivt kassaflöde under 2016 - SO
2015-10-29
Karo Bio 3 kv: Resultat efter finansnetto -14 Mkr (-9,9)
2015-10-29
Kalender: Torsdagen den 29 oktober
2015-10-28
Karo Bio: Köper över 90 % av Medcore, förvärv omsätter ca 50 Mkr
Pressmeddelanden
2015-11-04
Karo Bio: ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO
2015-10-29
Karo Bio: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015
2015-10-28
Karo Bio: KARO BIO FÖRVÄRVAR MER ÄN 90 PROCENT AV AKTIERNA I MEDCORE
2015-10-02
Karo Bio: KARO BIO KÖPER SWERECO GROUP
2015-09-01
Karo Bio: KARO BIO FÖRVÄRVAR APROPHARM
2015-08-31
Karo Bio: ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO
2015-08-21
Karo Bio: INFORMATION OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I KARO BIO
2015-08-07
Karo Bio: Beslut vid Karo Bios extra bolagsstämma den 7 augusti 2015
2015-07-31
Karo Bio: Ändring av antalet aktier och röster i Karo Bio AB (publ)
2015-07-10
Karo Bio: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

Om Karo Bio

Affärsvärlden
2015-10-29
Förlusten ökar i Karo Bio
2015-10-23
Ska Lönner lyckas igen?
2015-10-02
Karo Bio rusar på börsen
2015-10-02
Karo Bio köper Swereco
SIX
2015-10-30
Karo Bio: Likvida medlen kommer räcka - FC (Ny)
2015-10-29
Karo Bio: Erbeta-projekt i diskussioner med potentiella partners - VD
2015-10-29
Karo Bio 3 kv: Resultat efter finansnetto -14 Mkr (-9,9) (R)
2015-10-29
Karo Bio: Likvida medlen kommer räcka - FC
2015-10-29
Karo Bio: Mål bli lönsamt, få positivt kassaflöde under 2016 - SO (Ny)
2015-10-29
Karo Bio: Ska se till att hitta synergieffekter i förvärvade bolag
2015-10-29
Karo Bio: Mål bli lönsamt och få positivt kassaflöde under 2016 - SO
2015-10-29
Karo Bio 3 kv: Resultat efter finansnetto -14 Mkr (-9,9)
2015-10-29
Kalender: Torsdagen den 29 oktober
2015-10-28
Karo Bio: Köper över 90 % av Medcore, förvärv omsätter ca 50 Mkr
Pressmeddelanden
2015-11-04
Karo Bio: ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO
2015-10-29
Karo Bio: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015
2015-10-28
Karo Bio: KARO BIO FÖRVÄRVAR MER ÄN 90 PROCENT AV AKTIERNA I MEDCORE
2015-10-02
Karo Bio: KARO BIO KÖPER SWERECO GROUP
2015-09-01
Karo Bio: KARO BIO FÖRVÄRVAR APROPHARM
2015-08-31
Karo Bio: ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO
2015-08-21
Karo Bio: INFORMATION OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I KARO BIO
2015-08-07
Karo Bio: Beslut vid Karo Bios extra bolagsstämma den 7 augusti 2015
2015-07-31
Karo Bio: Ändring av antalet aktier och röster i Karo Bio AB (publ)
2015-07-10
Karo Bio: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015