Affärsvärlden börs

ANNONS

Karo Pharma SSE -1,63%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-0,70 -1,63% 42,30 42,40 42,30 43,70 42,10 288,4k 17:29 Lägg till Karo Pharma

Artikel

KARO BIO: HAR UPPRÄTTAT KONTROLLBALANSRÄKNING (NY)

Publicerad 2012-03-23 08:50

(Tillägg: från femte stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Karo Bios styrelse har upprättat
och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.
Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra
bolagsstämma för framläggande av kontrollbalansräkningen och
för prövning av frågan om bolaget ska träda i likvidation.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag om minskning av aktiekapitalet förväntas bolaget
komma att åter ha full täckning för det registrerade
aktiekapitalet, framgår det av kallelsen till extrastämman
den 27 april.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att
Karo Bio ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i
likvidation.
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 186
miljoner kronor, för täckning av del av förlust, och att
minskningen görs utan indragning av aktier.
Karo Bio flyttar också sin ordinarie årsstämma från
27 april till den 12 juni.
Bolaget meddelade i februari att det avbrutit det
kliniska fas 3-projektet med blodfettssänkaren eprotirome
samt beslutat lägga ned projektet.
"Beslutet ändrar förutsättningarna för bolagets
fortsatta inriktning. För att ge styrelsen och verkställande
ledning möjligheter för en ny planering och förnyad
beskrivning av verksamheten, har styrelsen därför i dag
beslutat att skjuta upp Karo Bios årsstämma från den 27 april
2012 till den 12 juni 2012", skriver Karo Bio i ett
pressmeddelande på fredagen i anslutning till kallelsen.


Börsredaktionen +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt