Affärsvärlden börs

ANNONS

Karo Bio SSE -1,48%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-0,02 -1,48% 1,32 1,33 1,33 1,35 1,31 1981,9k 18:00 Lägg till Karo Bio

Artikel

Karo Bio: KARO BIO SLUTER AVTAL MED PFIZER KRING RORGAMMA FÖR UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT AUTOIMMUNA SJUKDOMAR

Publicerad 2011-12-24 10:33KARO BIO SLUTER AVTAL MED PFIZER KRING RORGAMMA FÖR UTVECKLING AV
LÄKEMEDEL MOT AUTOIMMUNA SJUKDOMAR

STOCKHOLM, 24 december 2011 - Karo Bio AB (publ) ingår ett
forskningssamarbete med Pfizer Inc., för att upptäcka och utveckla nya
småmolekulära substanser som hämmar aktiviteten i RORgamma för
behandling av autoimmuna sjukdomar.

Pfizer förbinder sig att fullt ut finansiera forskningskostnaderna och
får ensamrätt till de produkter som utvecklas som ett resultat av
samarbetet. Karo Bio kan erhålla upp till 217 miljoner dollar (ca 1 500
miljoner kronor) vid undertecknandet och när vissa delmål uppnås samt,
utöver det, royalty på försäljning av framtida läkemedel.

Den nukleära hormonreceptorn RORgamma är ett nytt attraktivt mål för
behandling av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, multipel
skleros (MS) och psoriasis. RORgamma kontrollerar direkt produktionen
och utsöndringen av cytokinsubstansen IL-17, en viktig orsak till
inflammation. Receptorns nyckelroll i utvecklingen av sjukdomspatologi
har påvisats i kliniska studier med monoklonala antikroppar som
neutraliserar aktiviteten hos IL-17.

Karo Bio har arbetat fram ett eget utvecklingsprogram för RORgamma och
då upptäckt nya, potenta och specifika substanser som hämmar aktiviteten
av RORgamma.

"Vi är mycket glada över att samarbeta med Pfizer kring RORgamma och med
avtalet i sin helhet. Avtalet säkrar en tätposition inom detta nya och
snabbt framväxande område inom autoimmuna sjukdomar. Det bekräftar också
det kommersiella värdet av Karo Bios ledande position inom utveckling av
läkemedel som verkar genom nukleära receptorer", säger Karo Bios VD Per
Bengtsson.

"RORgammas centrala roll vid differentieringen av Th17-celler,
tillsammans med den ökade kliniska valideringen av IL-17 och andra
cytokiner som härstammar från Th17 vid autoimmun sjukdom, gör RORgamma
till ett övertygande mål", säger Jose-Carlos Gutierrez-Ramos, Senior
Vice President Biotherapeutics Worldwide Research and Development på
Pfizer. "Genom att kombinera KaroBios djupa kunnande inom nukleära
receptorer med Pfizers världsledande kompetens inom kemi och
cytokin-immunologi, kan våra ansträngningar att utveckla nya läkemedel
inom detta konkurrensutsatta område accelerera."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, telefon 08-608 6020, mobil 0734-474 128 eller via
per.bengtsson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för
viktiga medicinska behov. Företaget driver ett antal
läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena kardiovaskulära
och metabola sjukdomar, neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd,
autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för
verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som
målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna.
Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har cirka 70 anställda och
är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
24 december, 2011, klockan 10:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com


-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/karo-bio/r/karo-bio-sluter-avtal-med-pfizer-kring-rorgamma-for-utveckling-av-lakemedel-mot-autoimmuna-sjukdomar,c9202860
Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=2049482&fn=wkr0006.pdf PDF