Affärsvärlden börs

ANNONS

Castellum SSE -

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
- - - - - - - - 08:00 Lägg till Castellum

Artikel

CAST: Castellum AB (publ) : Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Publicerad 2012-01-13 15:43

Valberedningen föreslår val av Charlotte Strömberg som ny ordförande för
styrelsen i Castellum. Jan Kvarnström, som varit styrelseordförande sedan
1994, har avböjt omval.

"Jan Kvarnström har, som mångårig ordförande i Castellum, haft en stor
betydelse för bolagets utveckling till att bli ett av de större börsnoterade
fastighetsbolagen i Sverige med fastigheter värda cirka 33 miljarder kronor.
Det har varit en utmaning för valberedningen att komma med förslag på en
lämplig efterträdare på ordförandeposten när Jan nu väljer att lämna
styrelsen i Castellum. Det känns därför utmärkt att kunna föreslå Charlotte
Strömberg som ny ordförande för styrelsen i Castellum, säger valberedningens
ordförande Maj-Charlotte Wallin i en kommentar."

Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseledamöterna Per
Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson och Johan Skoglund samt nyval av Jan Åke Jonsson.

"Efter 18 år som styrelseordförande i Castellum känns det bra att nu lämna
över ordförande­skapet till Charlotte Strömberg. Jag är övertygad om att
Charlotte Strömberg, med lång erfarenhet från den finansiella sektorn och
fastighetsmarknaden, och Jan Åke Jonsson, med omfattande internationell
erfarenhet från bilindustrin (senast som verkställande direktör för Saab
Automobile AB), kommer att kunna tillföra mycket i styrelsearbetet i
Castellum. Charlotte kommer att vara ny som ordförande i Castellum men känner
bolaget väl sedan hon var finansiell rådgivare i samband med börsnoteringen
1997. Castellum är ett fint bolag som går en spännande framtid tillmötes,
säger styrelseordföranden Jan Kvarnström i en kommentar."
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 980 000 kronor, varav 510 000 kronor
till ordföranden och 245 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
Förslaget innebär att det totala styrelse­arvodet ökar med 280 000 kronor
från föregående år till följd av att styrelsen utökas med en ledamot och det
individuella styrelsearvodet höjs med cirka två procent. Beloppen inkluderar
ersättning för utskottsarbete.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2013 års
årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare
genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade
eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2012
och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte
styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig
ordförande.

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut,
består av Maj-Charlotte Wallin (ordförande), representerande AFA Försäkring,
Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension, Rutger van der Lubbe
representerande Stichting Pensioenfonds ABP och Castellums styrelseordförande
Jan Kvarnström.

För ytterligare information kontakta
Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande. Tfn 08-696 42 02
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark
och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Pressmeddelande 1/2012
http://hugin.info/1042/R/1577563/491990.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE
HUG#1577563

Om Castellum

Affärsvärlden
2016-04-18
Nordea: Köp fastighetsbolaget
2016-04-14
Castellum bekräftar Norrporten-köp
2016-04-13
Castellums förvaltningsresultat lägre än väntat
2016-04-11
Swedbank: Tre köpvärda fastighetsbolag
2016-03-08
Castellum backar på börsen
2016-03-08
Castellum bekräftar budintresse
2016-03-08
Castellum kan lägga bud på Norrporten
2016-03-07
Därför handelsstoppas Castellum
2016-03-07
Castellum handelsstoppad
SIX
2016-05-25
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-24
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-23
Finansinspektionen: Insynslistan den 20 maj
2016-05-23
Kalender: Måndagen den 23 maj
2016-05-20
Finansinspektionen: Insynslistan den 20 maj
2016-05-20
Castellum: BlackRock minskar till 4,7 % av kapital och röster
2016-05-20
Kalender: Fredagen den 20 maj
2016-05-18
Castellum: Villkor företrädesemission 1:2, teckningskurs 77 kr
2016-05-18
Kalender: Onsdagen den 18 maj
2016-04-29
Castellum: SEB Investment Management ökar till 5,05 % av kap och röst
Pressmeddelanden
2016-05-25
Castellum: Castellum offentliggör prospekt
2016-05-24
Castellum: Castellum utser ny HR-chef och ny hållbarhetschef
2016-05-20
Castellum: Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)
2016-05-18
Castellum: Castellum offentliggör villkor för företrädesemission
2016-04-20
Castellum: Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)
2016-04-13
Castellum: Inbjudan till telefonkonferens för analytiker och media
2016-04-13
Castellum: Castellum förvärvar Norrporten samt genomför företrädesemission och riktad emission till Andra och Sjätte AP-fonden
2016-04-13
Castellum: Castellums delårsrapport januari-mars 2016: Stark tillväxt i förvaltningsresultatet och positiv värdeutveckling
2016-04-04
Castellum: Castellum skapar ny koncernstruktur med starkare lokalt fokus och samlar hela verksamheten under ett varumärke
2016-03-17
Castellum: Årsstämma i Castellum AB (publ)

Om Castellum

Affärsvärlden
2016-04-18
Nordea: Köp fastighetsbolaget
2016-04-14
Castellum bekräftar Norrporten-köp
2016-04-13
Castellums förvaltningsresultat lägre än väntat
2016-04-11
Swedbank: Tre köpvärda fastighetsbolag
2016-03-08
Castellum backar på börsen
2016-03-08
Castellum bekräftar budintresse
2016-03-08
Castellum kan lägga bud på Norrporten
2016-03-07
Därför handelsstoppas Castellum
2016-03-07
Castellum handelsstoppad
SIX
2016-05-25
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-24
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-23
Finansinspektionen: Insynslistan den 20 maj
2016-05-23
Kalender: Måndagen den 23 maj
2016-05-20
Finansinspektionen: Insynslistan den 20 maj
2016-05-20
Castellum: BlackRock minskar till 4,7 % av kapital och röster
2016-05-20
Kalender: Fredagen den 20 maj
2016-05-18
Castellum: Villkor företrädesemission 1:2, teckningskurs 77 kr
2016-05-18
Kalender: Onsdagen den 18 maj
2016-04-29
Castellum: SEB Investment Management ökar till 5,05 % av kap och röst
Pressmeddelanden
2016-05-25
Castellum: Castellum offentliggör prospekt
2016-05-24
Castellum: Castellum utser ny HR-chef och ny hållbarhetschef
2016-05-20
Castellum: Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)
2016-05-18
Castellum: Castellum offentliggör villkor för företrädesemission
2016-04-20
Castellum: Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)
2016-04-13
Castellum: Inbjudan till telefonkonferens för analytiker och media
2016-04-13
Castellum: Castellum förvärvar Norrporten samt genomför företrädesemission och riktad emission till Andra och Sjätte AP-fonden
2016-04-13
Castellum: Castellums delårsrapport januari-mars 2016: Stark tillväxt i förvaltningsresultatet och positiv värdeutveckling
2016-04-04
Castellum: Castellum skapar ny koncernstruktur med starkare lokalt fokus och samlar hela verksamheten under ett varumärke
2016-03-17
Castellum: Årsstämma i Castellum AB (publ)