Affärsvärlden börs

ANNONS

A-Com +0,00%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,00 +0,00% - 0,01 0,01 0,02 0,01 710,0k 08:01 Lägg till A-Com

Artikel

ACOM: A-COMS VALBEREDNING UTSEDD

Publicerad 2011-11-29 20:52

Valberedningen skall enligt beslut av årsstämman 2011 utses genom ett
förfarande innebärande att styrelsens ordförande före utgången av september
månad kontaktar representanter för minst tre av de vid denna tidpunkt tio
största aktieägarna, vilka tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra
valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för
bolagsstyrning.

A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2012 har följande sammansättning

Fredrik Svensson, ordförande
Johan Hessius, styrelsens ordförande
Henrik Strömbom

Fredrik Svensson har utsetts av bolagets största aktieägare Arvid Svensson
Invest AB och är också valberedningens ordförande. Henrik Strömbom utsetts av
Case fonder respektive Sassa & Co AB vilka ingår i kretsen av bolagets
största tio aktieägare. Johan Hessius är i egenskap av styrelsens ordförande
sammankallande i valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen välkomnas göra detta
via mail valberedning@a-com.se eller brev till Valberedning, A-Com AB, Box
533, 101 30 Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com
Växel: +46 8 410 66 100
E-post: martin.hultqvist@a-com.se

Pressmeddelande PDF
http://hugin.info/130634/R/1567500/486978.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: A-Com AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1567500

Om A-Com

Affärsvärlden

Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.

SIX

Inga nyheter om bolaget från SIX.

Pressmeddelanden

Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.

Om A-Com

Affärsvärlden

Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.

SIX

Inga nyheter om bolaget från SIX.

Pressmeddelanden

Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.