Affärsvärlden börs

ANNONS

SSAB B SSE +6,16%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+1,27 +6,16% 21,87 21,91 21,88 22,50 21,71 13506,0k 18:00 Lägg till SSAB B

Artikel

SSAB: SSABs årsredovisning för 2011

Publicerad 2012-03-05 15:30SSABs årsredovisning för 2011

SSAB publicerar idag bolagets årsredovisning för 2011 i svensk och
engelsk version. Dokumentet återfinns på koncernens hemsida,
www.ssab.com. En digital version av årsredovisningen kommer att
publiceras på www.ssab.com/AR2011 inom kort.

Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för
distribution från
den 19 mars och distribueras till de aktieägare som önskat erhålla
finansiell information per post. Den kan också beställas via
info@ssab.com eller på
telefon 08-45 45 700.

SSABs årsstämma hålls i Stockholm den 26 mars 2012.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 5 mars 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Stålnert, Informationsdirektör 08-45 45 734
Catarina Ihre, Investor Relations 08-45 45 729

-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ssab/r/ssabs-arsredovisning-for-2011,c9227544
Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=2105690&fn=wkr0006.pdf SSAB Årsredovisning 2011.pdf


Om SSAB B

Affärsvärlden
2016-07-22
SSAB: Räknar med lägre leveranser
2016-07-22
Rejält vinstlyft för SSAB
2016-07-13
Tre bolag går starkt på börsen
2016-06-02
Hundratals får gå från SSAB
2016-04-27
SSAB sparkar drygt 260 tjänstemän
2016-04-25
Analyshus höjer SSAB
SIX
2016-07-22
SSAB: Konkurrensmål i USA viktigt för prisutvecklingen grovplåt i höst
2016-07-22
SSAB: Prishöjningseffekt 3 kv ej mindre än under 2 kv - FC
2016-07-22
SSAB: Upprepar bedömning kapitalinvesteringar 1,5 Mdkr 2016 - FC
2016-07-22
SSAB: Räknar med kostnad underhållsstopp 500 Mkr under 3-4 kv
2016-07-22
SSAB 2 kv: Försäljning/rörelseresultat per division
2016-07-22
SSAB 2 kv: Operativt kassaflöde 1.151 Mkr (1.462)
2016-07-22
SSAB 2 kv: Resultat efter finans blev 349 Mkr (INQ 164) (Ny)
2016-07-22
SSAB: Räknar med lägre leveranser 3 kv jmf 2 kv, men högre prisnivå
2016-07-22
SSAB 2 kv: Resultat efter finans blev 349 Mkr (INQ 164)
2016-07-22
SSAB: Resultat före skatt på 164 Mkr väntas 2 kv - INQ/SIX
Pressmeddelanden
2016-07-22
SSAB: Halvårsrapport 2016: Förbättrat resultat, kassaflöde och finansiell ställning
2016-07-07
SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2016
2016-06-27
SSAB: Slutgiltigt resultat av SSABs nyemission
2016-06-22
SSAB: SSABs nyemission övertecknad
2016-06-14
SSAB: Energimyndigheten stödjer projektet för en koldioxidfri järnframställning
2016-06-02
SSAB: Förhandlingar om personalneddragningar i SSABs nordiska verksamhet avslutade
2016-05-31
SSAB: Den omräknade teckningskursen i euro i SSABs nyemission uppgår till 1,13 euro per aktie
2016-05-31
SSAB: SSAB offentliggör prospektet avseende nyemissionen
2016-05-27
SSAB: Beslut vid SSABs extra bolagsstämma
2016-05-24
SSAB: SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

Om SSAB B

Affärsvärlden
2016-07-22
SSAB: Räknar med lägre leveranser
2016-07-22
Rejält vinstlyft för SSAB
2016-07-13
Tre bolag går starkt på börsen
2016-06-02
Hundratals får gå från SSAB
2016-04-27
SSAB sparkar drygt 260 tjänstemän
2016-04-25
Analyshus höjer SSAB
SIX
2016-07-22
SSAB: Konkurrensmål i USA viktigt för prisutvecklingen grovplåt i höst
2016-07-22
SSAB: Prishöjningseffekt 3 kv ej mindre än under 2 kv - FC
2016-07-22
SSAB: Upprepar bedömning kapitalinvesteringar 1,5 Mdkr 2016 - FC
2016-07-22
SSAB: Räknar med kostnad underhållsstopp 500 Mkr under 3-4 kv
2016-07-22
SSAB 2 kv: Försäljning/rörelseresultat per division
2016-07-22
SSAB 2 kv: Operativt kassaflöde 1.151 Mkr (1.462)
2016-07-22
SSAB 2 kv: Resultat efter finans blev 349 Mkr (INQ 164) (Ny)
2016-07-22
SSAB: Räknar med lägre leveranser 3 kv jmf 2 kv, men högre prisnivå
2016-07-22
SSAB 2 kv: Resultat efter finans blev 349 Mkr (INQ 164)
2016-07-22
SSAB: Resultat före skatt på 164 Mkr väntas 2 kv - INQ/SIX
Pressmeddelanden
2016-07-22
SSAB: Halvårsrapport 2016: Förbättrat resultat, kassaflöde och finansiell ställning
2016-07-07
SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2016
2016-06-27
SSAB: Slutgiltigt resultat av SSABs nyemission
2016-06-22
SSAB: SSABs nyemission övertecknad
2016-06-14
SSAB: Energimyndigheten stödjer projektet för en koldioxidfri järnframställning
2016-06-02
SSAB: Förhandlingar om personalneddragningar i SSABs nordiska verksamhet avslutade
2016-05-31
SSAB: Den omräknade teckningskursen i euro i SSABs nyemission uppgår till 1,13 euro per aktie
2016-05-31
SSAB: SSAB offentliggör prospektet avseende nyemissionen
2016-05-27
SSAB: Beslut vid SSABs extra bolagsstämma
2016-05-24
SSAB: SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen