Affärsvärlden börs

ANNONS

SSAB B SSE +7,15%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+2,99 +7,15% 44,72 44,78 44,78 45,70 44,61 1917,9k 10:42 Lägg till SSAB B

Artikel

SSAB: SSABs årsredovisning för 2011

Publicerad 2012-03-05 15:30SSABs årsredovisning för 2011

SSAB publicerar idag bolagets årsredovisning för 2011 i svensk och
engelsk version. Dokumentet återfinns på koncernens hemsida,
www.ssab.com. En digital version av årsredovisningen kommer att
publiceras på www.ssab.com/AR2011 inom kort.

Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för
distribution från
den 19 mars och distribueras till de aktieägare som önskat erhålla
finansiell information per post. Den kan också beställas via
info@ssab.com eller på
telefon 08-45 45 700.

SSABs årsstämma hålls i Stockholm den 26 mars 2012.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 5 mars 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Stålnert, Informationsdirektör 08-45 45 734
Catarina Ihre, Investor Relations 08-45 45 729

-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ssab/r/ssabs-arsredovisning-for-2011,c9227544
Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=2105690&fn=wkr0006.pdf SSAB Årsredovisning 2011.pdf


Om SSAB B

Affärsvärlden
07:47
Vinstlyft för SSAB
2015-03-11
Credit Suisse: Kylan består för stålet
2015-02-10
SSAB missar prognoserna
SIX
10:11
SSAB: Kommer troligen ställa mindre masugn i Oxelösund efter sommaren
09:59
SSAB: Räknar med fortsatt prispress i Nordamerika, stabila i Europa
09:41
SSAB: Ganska väntad utveckling i kundsegmenten - VD
08:27
SSAB: Beräknar kostnad för omställning Luleå 150-200 Mkr
07:57
SSAB: Följer plan för realisering av synergier, 450 Mkr i årstakt Q1
07:50
SSAB 1 kv: Operativt kassaflöde 784 Mkr
07:49
SSAB: Ser något högre efterfrågan automotive, byggmtrl 2 kv jmf 1 kv
07:47
SSAB 1 kv: Försäljning/rörelseresultat per division
07:43
SSAB 1 kv: Resultat efter finans blev 315 Mkr (SIX 76) (Forts)
07:41
SSAB: Höga lager, importer väntas tynga Nordamerika Q2, Europa stabilt
Pressmeddelanden
07:30
SSAB: Rapport för första kvartalet 2015
2015-04-14
SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2015
2015-04-08
SSAB: Årsstämman 2015 valde Bengt Kjell till ny ordförande i styrelsen
2015-04-01
SSAB: SSAB har slutfört avyttringarna av de tillgångar som var villkoren för samgåendet med Rautaruukki samt utbetalt inlösenpriset
2015-03-16
SSAB: SSAB publicerar årsredovisningen för 2014, innehållande uppdaterade finansiella mål
2015-03-04
SSAB: Kallelse till årsstämma
2015-02-12
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från EU-kommissionen för att avyttra två Steel Service Center och 50 % av aktierna i NST AS till Tata Steel
2015-02-10
SSAB: Bokslutskommuniké 2014
2015-02-09
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra Tibnor Oy till Ovako AB
2015-02-06
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra 50 % av aktierna i Norsk Stål AS till Leif Hübert AS, vilket ingick i...

Om SSAB B

Affärsvärlden
07:47
Vinstlyft för SSAB
2015-03-11
Credit Suisse: Kylan består för stålet
2015-02-10
SSAB missar prognoserna
SIX
10:11
SSAB: Kommer troligen ställa mindre masugn i Oxelösund efter sommaren
09:59
SSAB: Räknar med fortsatt prispress i Nordamerika, stabila i Europa
09:41
SSAB: Ganska väntad utveckling i kundsegmenten - VD
08:27
SSAB: Beräknar kostnad för omställning Luleå 150-200 Mkr
07:57
SSAB: Följer plan för realisering av synergier, 450 Mkr i årstakt Q1
07:50
SSAB 1 kv: Operativt kassaflöde 784 Mkr
07:49
SSAB: Ser något högre efterfrågan automotive, byggmtrl 2 kv jmf 1 kv
07:47
SSAB 1 kv: Försäljning/rörelseresultat per division
07:43
SSAB 1 kv: Resultat efter finans blev 315 Mkr (SIX 76) (Forts)
07:41
SSAB: Höga lager, importer väntas tynga Nordamerika Q2, Europa stabilt
Pressmeddelanden
07:30
SSAB: Rapport för första kvartalet 2015
2015-04-14
SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2015
2015-04-08
SSAB: Årsstämman 2015 valde Bengt Kjell till ny ordförande i styrelsen
2015-04-01
SSAB: SSAB har slutfört avyttringarna av de tillgångar som var villkoren för samgåendet med Rautaruukki samt utbetalt inlösenpriset
2015-03-16
SSAB: SSAB publicerar årsredovisningen för 2014, innehållande uppdaterade finansiella mål
2015-03-04
SSAB: Kallelse till årsstämma
2015-02-12
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från EU-kommissionen för att avyttra två Steel Service Center och 50 % av aktierna i NST AS till Tata Steel
2015-02-10
SSAB: Bokslutskommuniké 2014
2015-02-09
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra Tibnor Oy till Ovako AB
2015-02-06
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra 50 % av aktierna i Norsk Stål AS till Leif Hübert AS, vilket ingick i...