Affärsvärlden börs

ANNONS

SSAB B SSE +2,15%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,87 +2,15% 41,36 41,39 41,36 41,74 40,42 1543,9k 18:00 Lägg till SSAB B

Artikel

SSAB: SSABs årsredovisning för 2011

Publicerad 2012-03-05 15:30SSABs årsredovisning för 2011

SSAB publicerar idag bolagets årsredovisning för 2011 i svensk och
engelsk version. Dokumentet återfinns på koncernens hemsida,
www.ssab.com. En digital version av årsredovisningen kommer att
publiceras på www.ssab.com/AR2011 inom kort.

Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för
distribution från
den 19 mars och distribueras till de aktieägare som önskat erhålla
finansiell information per post. Den kan också beställas via
info@ssab.com eller på
telefon 08-45 45 700.

SSABs årsstämma hålls i Stockholm den 26 mars 2012.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 5 mars 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Stålnert, Informationsdirektör 08-45 45 734
Catarina Ihre, Investor Relations 08-45 45 729

-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ssab/r/ssabs-arsredovisning-for-2011,c9227544
Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=2105690&fn=wkr0006.pdf SSAB Årsredovisning 2011.pdf


Om SSAB B

Affärsvärlden
2015-02-10
SSAB missar prognoserna
2015-01-22
Börsjubel efter Martin-Löfs avhopp
2015-01-21
Citi Research: Därför är stålbolaget köpvärt
2015-01-20
SSAB vänder upp efter kursnedgång
2015-01-20
SSAB vinstvarnar
SIX
2015-03-06
Finansinspektionen: Insynslistan den 6 mars
2015-03-06
Stål: EU uppges planera importtull på kallvalsat från Kina och Taiwan
2015-03-02
Stål: Credit Suisse spår möjlig prisåterhämtning på kapad produktion
2015-02-12
SSAB: EU-godkännande sälja service centra och NST
2015-02-11
SSAB: Credit Suisse sänker rekommendation till neutral (outperform)
2015-02-10
SSAB: S&P Capital IQ sänker riktkurs till 50 kr (59)
2015-02-10
SSAB: Goodwill står nu för 29 % av balansomslutningen
2015-02-10
SSAB: Gissar att stålpriser och råmaterialpriser blir lägre i 1 kv
2015-02-10
SSAB: Tog nedskrivng 123 Mkr i 4 kv relaterat till bolagsförsäljningar
2015-02-10
SSAB: Extrakostnader 100-150 Mkr pga omställning av masugn i Luleå
Pressmeddelanden
2015-03-04
SSAB: Kallelse till årsstämma
2015-02-12
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från EU-kommissionen för att avyttra två Steel Service Center och 50 % av aktierna i NST AS till Tata Steel
2015-02-10
SSAB: Bokslutskommuniké 2014
2015-02-09
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra Tibnor Oy till Ovako AB
2015-02-06
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra 50 % av aktierna i Norsk Stål AS till Leif Hübert AS, vilket ingick i...
2015-02-03
SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2014
2015-02-03
SSAB: SSAB har avyttrat Plannja Oy i Finland som en del av Europeiska kommissionens villkor för godkännande av Rautaruukki-transaktionen
2015-02-02
SSAB: SSAB varslar 210 medarbetare i Borlänge
2015-01-20
SSAB: Uppdaterad finansiell information för SSAB
2014-12-22
SSAB: Skiljenämnden har fastställt inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki Oyj

Om SSAB B

Affärsvärlden
2015-02-10
SSAB missar prognoserna
2015-01-22
Börsjubel efter Martin-Löfs avhopp
2015-01-21
Citi Research: Därför är stålbolaget köpvärt
2015-01-20
SSAB vänder upp efter kursnedgång
2015-01-20
SSAB vinstvarnar
SIX
2015-03-06
Finansinspektionen: Insynslistan den 6 mars
2015-03-06
Stål: EU uppges planera importtull på kallvalsat från Kina och Taiwan
2015-03-02
Stål: Credit Suisse spår möjlig prisåterhämtning på kapad produktion
2015-02-12
SSAB: EU-godkännande sälja service centra och NST
2015-02-11
SSAB: Credit Suisse sänker rekommendation till neutral (outperform)
2015-02-10
SSAB: S&P Capital IQ sänker riktkurs till 50 kr (59)
2015-02-10
SSAB: Goodwill står nu för 29 % av balansomslutningen
2015-02-10
SSAB: Gissar att stålpriser och råmaterialpriser blir lägre i 1 kv
2015-02-10
SSAB: Tog nedskrivng 123 Mkr i 4 kv relaterat till bolagsförsäljningar
2015-02-10
SSAB: Extrakostnader 100-150 Mkr pga omställning av masugn i Luleå
Pressmeddelanden
2015-03-04
SSAB: Kallelse till årsstämma
2015-02-12
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från EU-kommissionen för att avyttra två Steel Service Center och 50 % av aktierna i NST AS till Tata Steel
2015-02-10
SSAB: Bokslutskommuniké 2014
2015-02-09
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra Tibnor Oy till Ovako AB
2015-02-06
SSAB: SSAB har erhållit godkännande från Europeiska kommissionen för att avyttra 50 % av aktierna i Norsk Stål AS till Leif Hübert AS, vilket ingick i...
2015-02-03
SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2014
2015-02-03
SSAB: SSAB har avyttrat Plannja Oy i Finland som en del av Europeiska kommissionens villkor för godkännande av Rautaruukki-transaktionen
2015-02-02
SSAB: SSAB varslar 210 medarbetare i Borlänge
2015-01-20
SSAB: Uppdaterad finansiell information för SSAB
2014-12-22
SSAB: Skiljenämnden har fastställt inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki Oyj