Affärsvärlden börs

ANNONS

C-RAD B SSE -2,89%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-0,25 -2,89% 8,30 8,40 8,40 8,60 8,25 39,1k 18:00 Lägg till C-RAD B

Artikel

C-RAD AB: Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag

Publicerad 2012-02-22 08:46

C-Rad AB
Pressmeddelande

C-RAD AB: Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag

Pressmeddelande, Uppsala, 2012-02-23

C-RAD skriver ned tillgångar i dotterbolag


C-RAD AB med de fyra dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB,

C-RAD Innovation AB och C-RAD Incorporated är alla verksamma inom området
strålbehandling av patienter med cancer. C- RAD rapporterar i enlighet med den
internationella redovisningsstandarden IFRS. Som ett resultat av denna
redovisning sker årligen en nedskrivningsprövning. C-RAD har efter genomförd
analys beslutat att skriva ner aktiverad utveckling i dotterbolaget C-RAD
Imaging AB.C-RAD Imaging AB har alltsedan 2005 bedrivit utveckling av en ny typ av
bildplatta baserad på den unika GEMini teknologin. Teknologin har ursprungligen
utvecklats på CERN i Schweiz. Teknologin erbjuder ett antal unika egenskaper:

-- Den kan samtidigt användas vid höga och låga energier
-- Tekniken är stråltålig
-- Man kan ta upp till 200 bilder per sekund.

I början av 2011 skrevs ett avtal under med Universitetskliniken i Salzburg för
vidareutveckling och klinisk anpassning av GEMini detektorn. Samarbetet har
varit framgångsrikt. Kliniken beslutade i slutet av året att köpa en första
detektor. Samtidigt fortsätter samarbetets andra fas för att ytterligare
förbättra detektorns prestanda.

Parallellt pågår inom C-RAD Imaging utveckling av en detektor för användning
inom dosimetriområdet.

Nedskrivningsprövning av C-RAD Imagings tidigare genomförda och aktiverade
utvecklingar har genomförts. Beaktande av en ökad risknivå visar denna prövning
ett avskrivningsbehov av dessa tillgångar. Av- och nedskrivningar av dessa
tillgångar kommer att belasta resultatet för 2011 med 22,7 MSEK. Därav utgör
nedskrivning av resterande aktiverad utveckling 18,1 MSEK.

Erik Hedlund, V.D. i C-RAD AB kommenterar.

?2010 men framför allt 2011 har varit år med tunga investeringar i utveckling,
marknad och försäljning. Med dessa investeringar samtidigt som vi skriver av
tidigare utvecklingar inom C-RAD Imaging står företaget starkt rustat för en
stark expansion under kommande år. ?


För mer information
Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=491964&messageId=602664

Om C-RAD B

Affärsvärlden
2016-03-15
C-Rad föreslår emissioner
2016-02-08
Ökad förlust för C-Rad
SIX
2016-04-27
Kalender: Onsdagen den 27 april
2016-04-14
Kalender: Torsdagen den 14 april
2016-03-31
C-Rad: Catalyst-system har godkänts i Kina
2016-03-15
C-Rad: Tingsrättens huvudförhandling i Beamocular-mål tidigast okt-dec
2016-03-15
C-Rad: Föreslår företrädesemission och riktad emission (Ny)
2016-03-15
C-Rad: Föreslår företrädesemission och riktad emission, totalt 60 Mkr
2016-02-08
C-Rad: Får order i USA på 1,7 miljoner kronor
2016-02-08
C-Rad 4 kv: Resultat före skatt blev -6,1 Mkr (-4,8) (Ny)
2016-02-08
C-Rad 4 kv: Resultat före skatt blev -6,1 Mkr (-4,8)
2016-02-08
Kalender: Måndagen den 8 februari
Pressmeddelanden
2016-04-28
C-RAD publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet
2016-04-15
Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 14 maj 2016
2016-03-31
C-RADs Catalyst-system har godkänts av det kinesiska läkemedelsverket, CFDA
2016-03-23
C-RAD publicerar årsredovisning för 2015
2016-03-16
C-RAD AB: C-Rad reviderar förslag avseende teckningsoptioner inför årsstämman
2016-03-15
Styrelsen i C-RAD föreslår en företrädesemission och ger en uppdatering om stämningen från Beamocular
2016-03-15
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)
2016-02-15
C-RAD: C-RAD: EP Access - Fortsatt tillväxt inom orderingången
2016-02-08
C-RAD har fått sin första amerikanska beställning från ett protonbehandlingscenter
2016-02-08
C-RAD AB - Bokslutskommuniké för koncernen 2015

Om C-RAD B

Affärsvärlden
2016-03-15
C-Rad föreslår emissioner
2016-02-08
Ökad förlust för C-Rad
SIX
2016-04-27
Kalender: Onsdagen den 27 april
2016-04-14
Kalender: Torsdagen den 14 april
2016-03-31
C-Rad: Catalyst-system har godkänts i Kina
2016-03-15
C-Rad: Tingsrättens huvudförhandling i Beamocular-mål tidigast okt-dec
2016-03-15
C-Rad: Föreslår företrädesemission och riktad emission (Ny)
2016-03-15
C-Rad: Föreslår företrädesemission och riktad emission, totalt 60 Mkr
2016-02-08
C-Rad: Får order i USA på 1,7 miljoner kronor
2016-02-08
C-Rad 4 kv: Resultat före skatt blev -6,1 Mkr (-4,8) (Ny)
2016-02-08
C-Rad 4 kv: Resultat före skatt blev -6,1 Mkr (-4,8)
2016-02-08
Kalender: Måndagen den 8 februari
Pressmeddelanden
2016-04-28
C-RAD publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet
2016-04-15
Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 14 maj 2016
2016-03-31
C-RADs Catalyst-system har godkänts av det kinesiska läkemedelsverket, CFDA
2016-03-23
C-RAD publicerar årsredovisning för 2015
2016-03-16
C-RAD AB: C-Rad reviderar förslag avseende teckningsoptioner inför årsstämman
2016-03-15
Styrelsen i C-RAD föreslår en företrädesemission och ger en uppdatering om stämningen från Beamocular
2016-03-15
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)
2016-02-15
C-RAD: C-RAD: EP Access - Fortsatt tillväxt inom orderingången
2016-02-08
C-RAD har fått sin första amerikanska beställning från ett protonbehandlingscenter
2016-02-08
C-RAD AB - Bokslutskommuniké för koncernen 2015