Affärsvärlden börs

ANNONS

C-RAD B SSE +0,00%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,00 +0,00% 8,35 8,40 8,40 8,60 8,25 52,3k 05:20 Lägg till C-RAD B

Artikel

C-RAD AB: Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag

Publicerad 2012-02-22 08:46

C-Rad AB
Pressmeddelande

C-RAD AB: Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag

Pressmeddelande, Uppsala, 2012-02-23

C-RAD skriver ned tillgångar i dotterbolag


C-RAD AB med de fyra dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB,

C-RAD Innovation AB och C-RAD Incorporated är alla verksamma inom området
strålbehandling av patienter med cancer. C- RAD rapporterar i enlighet med den
internationella redovisningsstandarden IFRS. Som ett resultat av denna
redovisning sker årligen en nedskrivningsprövning. C-RAD har efter genomförd
analys beslutat att skriva ner aktiverad utveckling i dotterbolaget C-RAD
Imaging AB.C-RAD Imaging AB har alltsedan 2005 bedrivit utveckling av en ny typ av
bildplatta baserad på den unika GEMini teknologin. Teknologin har ursprungligen
utvecklats på CERN i Schweiz. Teknologin erbjuder ett antal unika egenskaper:

-- Den kan samtidigt användas vid höga och låga energier
-- Tekniken är stråltålig
-- Man kan ta upp till 200 bilder per sekund.

I början av 2011 skrevs ett avtal under med Universitetskliniken i Salzburg för
vidareutveckling och klinisk anpassning av GEMini detektorn. Samarbetet har
varit framgångsrikt. Kliniken beslutade i slutet av året att köpa en första
detektor. Samtidigt fortsätter samarbetets andra fas för att ytterligare
förbättra detektorns prestanda.

Parallellt pågår inom C-RAD Imaging utveckling av en detektor för användning
inom dosimetriområdet.

Nedskrivningsprövning av C-RAD Imagings tidigare genomförda och aktiverade
utvecklingar har genomförts. Beaktande av en ökad risknivå visar denna prövning
ett avskrivningsbehov av dessa tillgångar. Av- och nedskrivningar av dessa
tillgångar kommer att belasta resultatet för 2011 med 22,7 MSEK. Därav utgör
nedskrivning av resterande aktiverad utveckling 18,1 MSEK.

Erik Hedlund, V.D. i C-RAD AB kommenterar.

?2010 men framför allt 2011 har varit år med tunga investeringar i utveckling,
marknad och försäljning. Med dessa investeringar samtidigt som vi skriver av
tidigare utvecklingar inom C-RAD Imaging står företaget starkt rustat för en
stark expansion under kommande år. ?


För mer information
Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=491964&messageId=602664

Om C-RAD B

Affärsvärlden
2016-03-15
C-Rad föreslår emissioner
SIX
2016-05-25
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-24
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-19
C-Rad: Företrädesemission ej övertecknad, garanter fick ta 29,3 %
2016-05-13
C-Rad: Får order värd 5,2 Mkr från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
2016-05-09
C-Rad: Spår order från GE-avtal under 2 kv - VD
2016-05-09
C-Rad: Ordermål på 1,4 MEUR per säljare och år efter rekrytering - VD
2016-05-09
C-Rad: Oförändrade förväntningar trots tapp i orderingång i 1 kv - VD
2016-05-09
C-Rad 1 kv: Resultat före skatt blev -8,6 Mkr (-3,0)
2016-05-09
Kalender: Måndagen den 9 maj
2016-04-27
Kalender: Onsdagen den 27 april
Pressmeddelanden
2016-05-20
C-RAD: EP Access: C-RAD - Bra möjligheter för fortsatt tillväxt
2016-05-19
C-RAD offentliggör utfall i företrädesemissionen
2016-05-13
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping köper in fyra C-RAD-system
2016-05-11
C-RAD offentliggör tilläggsprospekt avseende sin företrädesemission
2016-05-09
C-RAD AB - Delårsrapport januari-mars 2016
2016-04-28
C-RAD publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet
2016-04-15
Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 14 maj 2016
2016-03-31
C-RADs Catalyst-system har godkänts av det kinesiska läkemedelsverket, CFDA
2016-03-23
C-RAD publicerar årsredovisning för 2015
2016-03-16
C-RAD AB: C-Rad reviderar förslag avseende teckningsoptioner inför årsstämman

Om C-RAD B

Affärsvärlden
2016-03-15
C-Rad föreslår emissioner
SIX
2016-05-25
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-24
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 maj
2016-05-19
C-Rad: Företrädesemission ej övertecknad, garanter fick ta 29,3 %
2016-05-13
C-Rad: Får order värd 5,2 Mkr från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
2016-05-09
C-Rad: Spår order från GE-avtal under 2 kv - VD
2016-05-09
C-Rad: Ordermål på 1,4 MEUR per säljare och år efter rekrytering - VD
2016-05-09
C-Rad: Oförändrade förväntningar trots tapp i orderingång i 1 kv - VD
2016-05-09
C-Rad 1 kv: Resultat före skatt blev -8,6 Mkr (-3,0)
2016-05-09
Kalender: Måndagen den 9 maj
2016-04-27
Kalender: Onsdagen den 27 april
Pressmeddelanden
2016-05-20
C-RAD: EP Access: C-RAD - Bra möjligheter för fortsatt tillväxt
2016-05-19
C-RAD offentliggör utfall i företrädesemissionen
2016-05-13
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping köper in fyra C-RAD-system
2016-05-11
C-RAD offentliggör tilläggsprospekt avseende sin företrädesemission
2016-05-09
C-RAD AB - Delårsrapport januari-mars 2016
2016-04-28
C-RAD publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet
2016-04-15
Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 14 maj 2016
2016-03-31
C-RADs Catalyst-system har godkänts av det kinesiska läkemedelsverket, CFDA
2016-03-23
C-RAD publicerar årsredovisning för 2015
2016-03-16
C-RAD AB: C-Rad reviderar förslag avseende teckningsoptioner inför årsstämman