Affärsvärlden börs

ANNONS

Nordic Mines SSE +0,00%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,00 +0,00% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 23817,1k 18:00 Lägg till Nordic Mines

Artikel

 

Publicerad  

$article.Text

Om Nordic Mines

Affärsvärlden
2015-05-04
Hon blir ny vd för Nordic Mines
SIX
08:23
Nordic Mines: Tre nya ledamoter föreslås till styrelsen
2015-05-26
Nordic Mines: Bedömer kapitalbehov för återstart 12 MEUR
2015-05-04
Nordic Mines: Utser Eva Kaijser till ny vd
2015-04-30
Nordic Mines: Har utvärderat alternativ för att stärka Laiva-projektet
2015-04-30
Nordic Mines: Uppdaterad mineralreserv 9,37 miljoner ton vid 1/1 2015
2015-04-30
Nordic Mines 1 kv: Resultat efter finans -29 Mkr (-46)
2015-03-26
Nordic Mines: Åtgärdsplan får ej godkänt innan mars utgång
2015-02-26
Nordic Mines: Uppdaterad mineralreserv motsvarar fem års produktion
2015-02-19
Nordic Mines 4 kv: Resultat före skatt blev -46 Mkr (-619)
2015-01-02
Nordic Mines: Evli minskar till 4,88 % av kapital och röster
Pressmeddelanden
08:06
Nordic Mines AB: Valberedningen i Nordic Mines presenterar förslag till ny styrelse
2015-05-26
Nordic Mines AB: Nordic Mines publicerar årsredovisning för 2014 samt uppdatering kring finansiering
2015-05-04
Nordic Mines AB: Nordic Mines utser Eva Kaijser till ny VD
2015-04-30
Nordic Mines AB: Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015
2015-03-26
Nordic Mines AB: Nordic Mines informerar kring det pågående arbetet med den uppdaterade åtgärdsplanen för Laivagruvan
2015-03-04
Nordic Mines AB: Valberedning i Nordic Mines
2015-02-26
Nordic Mines AB: Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion
2015-02-19
Nordic Mines AB: Nordic Mines AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2014
2014-12-19
Nordic Mines AB: Nordic Mines informerar om arbetet med bolagets uppdaterade åtgärdsplan
2014-11-07
CORRECTION: Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - september 2014

Om Nordic Mines

Affärsvärlden
2015-05-04
Hon blir ny vd för Nordic Mines
SIX
08:23
Nordic Mines: Tre nya ledamoter föreslås till styrelsen
2015-05-26
Nordic Mines: Bedömer kapitalbehov för återstart 12 MEUR
2015-05-04
Nordic Mines: Utser Eva Kaijser till ny vd
2015-04-30
Nordic Mines: Har utvärderat alternativ för att stärka Laiva-projektet
2015-04-30
Nordic Mines: Uppdaterad mineralreserv 9,37 miljoner ton vid 1/1 2015
2015-04-30
Nordic Mines 1 kv: Resultat efter finans -29 Mkr (-46)
2015-03-26
Nordic Mines: Åtgärdsplan får ej godkänt innan mars utgång
2015-02-26
Nordic Mines: Uppdaterad mineralreserv motsvarar fem års produktion
2015-02-19
Nordic Mines 4 kv: Resultat före skatt blev -46 Mkr (-619)
2015-01-02
Nordic Mines: Evli minskar till 4,88 % av kapital och röster
Pressmeddelanden
08:06
Nordic Mines AB: Valberedningen i Nordic Mines presenterar förslag till ny styrelse
2015-05-26
Nordic Mines AB: Nordic Mines publicerar årsredovisning för 2014 samt uppdatering kring finansiering
2015-05-04
Nordic Mines AB: Nordic Mines utser Eva Kaijser till ny VD
2015-04-30
Nordic Mines AB: Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015
2015-03-26
Nordic Mines AB: Nordic Mines informerar kring det pågående arbetet med den uppdaterade åtgärdsplanen för Laivagruvan
2015-03-04
Nordic Mines AB: Valberedning i Nordic Mines
2015-02-26
Nordic Mines AB: Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion
2015-02-19
Nordic Mines AB: Nordic Mines AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2014
2014-12-19
Nordic Mines AB: Nordic Mines informerar om arbetet med bolagets uppdaterade åtgärdsplan
2014-11-07
CORRECTION: Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - september 2014