Affärsvärlden börs

ANNONS

ITAB Shop Concept B SSE +0,91%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+1,25 +0,91% 138,25 139,50 138,25 141,50 135,25 7,0k 18:00 Lägg till ITAB Shop Concept B

Artikel

ITAB Shop Concept: Återköp av teckningsoptioner ITAB TO 1 (2008/2012)

Publicerad 2012-02-13 17:00Återköp av teckningsoptioner ITAB TO 1 (2008/2012)

 

Vid bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB den 3 juni 2008 beslutades att
införa ett incitamentsprogram till bolagets anställda genom emission av
teckningsoptioner. 23 medarbetare deltog i incitamentsprogrammet och
sammanlagt 233.500 teckningsoptioner tecknades till emissionskursen
11,50 kr per option, vilket tillförde bolaget ca 2,7 Mkr.  Varje
teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en aktie av serie B i
ITAB Shop Concept AB under perioden från och med den 1 september 2011
till och med den 23 mars 2012 till kursen 97 kr per aktie.

Den 8 februari 2012 beslutade styrelsen om ett återköpserbjudande där
bolaget erbjöd optionsinnehavarna att återköpa teckningsoptionerna till
pris som baserades på aktiens stängningskurs den 9 februari 2012.
Aktiens stängningskurs den 9 februari var 114 kr och priset på optionen
beräknades till 17 kr.

Detta återköpserbjudande accepterades av 21 personer med 213.000
teckningsoptioner vilket innebär att återköpsbeloppet blev ca 3,6 Mkr.
Efter genomfört återköpserbjudande kvarstår 20.500 teckningsoptioner
ITAB TO 1 (2008/2012).

Motivet till återköpserbjudandet är att underlätta för innehavare att
realisera värdet i teckningsoptionerna.

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 februari 2012 kl.
17.00.
ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86
82                                                                      
   

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/itab-shop-concept/r/aterkop-av-teckningsoptioner-itab-to-1--2008-2012-,c9219582


Om ITAB Shop Con...

Affärsvärlden
2014-11-19
Itab köper brittiskt bolag
2014-11-04
Itab ökar vinsten
SIX
2015-01-23
Itab: SHB Fonder ökar till 5,02 % av kap, 1,64 % röster
2015-01-12
Axfood: Tecknar avtal med NCR för teknisk service vid butikssköp
2014-12-05
Itab: Köper 51 % av norskt bolag, köpeskilling uppgår till 4 MNOK
2014-11-19
Itab: Förvärvar Profile Lightning, köpesskillning 1,8 MGBP
2014-11-14
Itab: Har via DB köpt inkråmet i Eurolys i Norge
2014-11-12
Affärsvärlden: Rekommenderar köp av XXL, vänta med Itab och Björn Borg
2014-11-11
Affärsvärlden: Rekommenderar köp av XXL, vänta med Itab och Björn Borg
2014-11-04
Itab: Försäljning ökar i Centraleuropa och Nordöst - VD
2014-11-04
Itab 3 kv: Resultatet efter finansnetto blev 84 Mkr (74) (Forts)
2014-11-04
Itab: Förvärv av konkursbo kommer initialt ta resurser - VD
Pressmeddelanden
2014-12-05
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat 51 procent av Reklamepartner i Norge
2014-11-19
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat Profile Lighting i Storbritannien
2014-11-14
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat inkråmet i Eurolys i Norge
2014-11-04
ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014
2014-10-30
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe B.Vs konkursbo
2014-10-28
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har tecknat ramavtal med EDEKA i Tyskland om självutcheckningslösningar
2014-10-23
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Denmark AS
2014-10-10
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Sverige ABs konkursbo
2014-10-03
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Norge AS konkursbo

Om ITAB Shop Con...

Affärsvärlden
2014-11-19
Itab köper brittiskt bolag
2014-11-04
Itab ökar vinsten
SIX
2015-01-23
Itab: SHB Fonder ökar till 5,02 % av kap, 1,64 % röster
2015-01-12
Axfood: Tecknar avtal med NCR för teknisk service vid butikssköp
2014-12-05
Itab: Köper 51 % av norskt bolag, köpeskilling uppgår till 4 MNOK
2014-11-19
Itab: Förvärvar Profile Lightning, köpesskillning 1,8 MGBP
2014-11-14
Itab: Har via DB köpt inkråmet i Eurolys i Norge
2014-11-12
Affärsvärlden: Rekommenderar köp av XXL, vänta med Itab och Björn Borg
2014-11-11
Affärsvärlden: Rekommenderar köp av XXL, vänta med Itab och Björn Borg
2014-11-04
Itab: Försäljning ökar i Centraleuropa och Nordöst - VD
2014-11-04
Itab 3 kv: Resultatet efter finansnetto blev 84 Mkr (74) (Forts)
2014-11-04
Itab: Förvärv av konkursbo kommer initialt ta resurser - VD
Pressmeddelanden
2014-12-05
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat 51 procent av Reklamepartner i Norge
2014-11-19
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat Profile Lighting i Storbritannien
2014-11-14
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat inkråmet i Eurolys i Norge
2014-11-04
ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014
2014-10-30
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe B.Vs konkursbo
2014-10-28
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har tecknat ramavtal med EDEKA i Tyskland om självutcheckningslösningar
2014-10-23
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Denmark AS
2014-10-10
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Sverige ABs konkursbo
2014-10-03
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Norge AS konkursbo