Affärsvärlden börs

ANNONS

ITAB Shop Concept B SSE -1,89%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-2,50 -1,89% 129,50 130,00 130,00 134,00 130,00 8,4k 18:00 Lägg till ITAB Shop Concept B

Artikel

ITAB Shop Concept: Återköp av teckningsoptioner ITAB TO 1 (2008/2012)

Publicerad 2012-02-13 17:00Återköp av teckningsoptioner ITAB TO 1 (2008/2012)

 

Vid bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB den 3 juni 2008 beslutades att
införa ett incitamentsprogram till bolagets anställda genom emission av
teckningsoptioner. 23 medarbetare deltog i incitamentsprogrammet och
sammanlagt 233.500 teckningsoptioner tecknades till emissionskursen
11,50 kr per option, vilket tillförde bolaget ca 2,7 Mkr.  Varje
teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en aktie av serie B i
ITAB Shop Concept AB under perioden från och med den 1 september 2011
till och med den 23 mars 2012 till kursen 97 kr per aktie.

Den 8 februari 2012 beslutade styrelsen om ett återköpserbjudande där
bolaget erbjöd optionsinnehavarna att återköpa teckningsoptionerna till
pris som baserades på aktiens stängningskurs den 9 februari 2012.
Aktiens stängningskurs den 9 februari var 114 kr och priset på optionen
beräknades till 17 kr.

Detta återköpserbjudande accepterades av 21 personer med 213.000
teckningsoptioner vilket innebär att återköpsbeloppet blev ca 3,6 Mkr.
Efter genomfört återköpserbjudande kvarstår 20.500 teckningsoptioner
ITAB TO 1 (2008/2012).

Motivet till återköpserbjudandet är att underlätta för innehavare att
realisera värdet i teckningsoptionerna.

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 februari 2012 kl.
17.00.
ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86
82                                                                      
   

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/itab-shop-concept/r/aterkop-av-teckningsoptioner-itab-to-1--2008-2012-,c9219582


Om ITAB Shop Con...

Affärsvärlden
2014-10-10
Itab köper konkursbo
2014-10-06
Danske ser 54 procents uppsida i butiksinredningsföretag
SIX
2014-10-23
Itab: Köper danskt bolag som omsatte 120 MDKK 2013
2014-10-20
Börsveckan: Upprepar köp för Kappahl, Itab och Axis, avvakta SKF
2014-10-10
Itab: Köper konkursbo, verksamhet omsatte drygt 100 Mkr 2013
2014-10-06
Itab: Danske höjer riktkurs till 200 kr, ser stor Lidl-potential
2014-10-03
Itab: Köper New Store Europe Norges konkursbo genom dotterbolag
2014-09-25
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 september
2014-09-24
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 september
2014-09-03
Itab: SHB Fonder minskar till 4,99 % av kapitalet
2014-08-22
Finansinspektionen: Insynslistan den 22 augusti
2014-07-15
Axfood: Helautomatiska kassalinjer kan slå igenom inom "2-5 år" - VD
Pressmeddelanden
2014-10-23
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Denmark AS
2014-10-10
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Sverige ABs konkursbo
2014-10-03
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Norge AS konkursbo
2014-07-09
ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2014
2014-06-09
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concepts personalkonvertibel kraftigt övertecknad
2014-05-21
ITAB Shop Concept: Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split) 2:1 i ITAB Shop Concept AB
2014-05-07
ITAB Shop Concept: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)
2014-05-07
ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2014
2014-04-07
ITAB Shop Concept: Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)
2014-03-31
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2013 har offentliggjorts

Om ITAB Shop Con...

Affärsvärlden
2014-10-10
Itab köper konkursbo
2014-10-06
Danske ser 54 procents uppsida i butiksinredningsföretag
SIX
2014-10-23
Itab: Köper danskt bolag som omsatte 120 MDKK 2013
2014-10-20
Börsveckan: Upprepar köp för Kappahl, Itab och Axis, avvakta SKF
2014-10-10
Itab: Köper konkursbo, verksamhet omsatte drygt 100 Mkr 2013
2014-10-06
Itab: Danske höjer riktkurs till 200 kr, ser stor Lidl-potential
2014-10-03
Itab: Köper New Store Europe Norges konkursbo genom dotterbolag
2014-09-25
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 september
2014-09-24
Finansinspektionen: Insynslistan den 24 september
2014-09-03
Itab: SHB Fonder minskar till 4,99 % av kapitalet
2014-08-22
Finansinspektionen: Insynslistan den 22 augusti
2014-07-15
Axfood: Helautomatiska kassalinjer kan slå igenom inom "2-5 år" - VD
Pressmeddelanden
2014-10-23
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Denmark AS
2014-10-10
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Sverige ABs konkursbo
2014-10-03
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av New Store Europe Norge AS konkursbo
2014-07-09
ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2014
2014-06-09
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concepts personalkonvertibel kraftigt övertecknad
2014-05-21
ITAB Shop Concept: Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split) 2:1 i ITAB Shop Concept AB
2014-05-07
ITAB Shop Concept: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)
2014-05-07
ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2014
2014-04-07
ITAB Shop Concept: Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)
2014-03-31
ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2013 har offentliggjorts