Affärsvärlden börs

ANNONS

Artikel

LÖNEAVTAL: FLERA LO-FÖRBUND SER EJ INDUSTRINORM SOM SJÄLVKLAR

Publicerad 2011-10-21 16:55

STOCKHOLM (Direkt) LO:s största förbund Kommunal har
tidigare förklarat att industrin inte kan utgöra normen i den
kommande avtalsrörelsen eftersom industrifacken i LO ställt
sig utanför LO-samordningen och inte för fram några krav på
jämställdhetspotter.
Av samma orsak anser även flera andra LO-förbund som
Nyhetsbyrån Direkt talat att det är tveksamt om industrin kan
bli normerande, men ingen vill uttala sig fullt lika
kategoriskt som Kommunal. Flera av förbunden anser att frågan
om normeringen avgörs av vilken nivå industrins avtal hamnar
på.
Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren säger
att eftersom de tre industrifacken ställt sig utanför LO-
samordningen är övriga elva LO-förbund inte bundna av någon
industrinorm.
"Vi är inte bundna alls. De kan inte räkna med att
hoppa av samordningen och sedan ha samma stöd från övriga LO-
förbund vad gäller normeringen i deras avtal. Deras avtal har
inte samma betydelse som tidigare", säger han till
Nyhetsbyrån Direkt.
Han säger vidare att när IF Metall och övriga
industriförbund var med i LO-samordningen samrådde de löpande
med övriga LO-förbund, vilka därmed godkände industrins
uppgörelser och var "moraliskt förpliktade" att följa
industrinormen.
"Nu sitter vi vid sidan om", säger Tommy Tillgren.
Han vill dock inte kategoriskt avvisa industrins
avtal som en möjlig norm, det beror på innehållet i
industrins uppgörelse, som ska vara klar senast den sista
november.
"Vi vet att utgångspunkterna avviker från våra, men
vi vet inte om resultatet avviker. De kanske överraskar oss
med ett fantastiskt avtal", säger Tommy Tillgren på Handels.
Ella Niia, ordförande för Hotell och Restaurangfacket
(HRF), säger att hon har svårt att se hur industrin ska kunna
vara normerande när de ställt sig utanför LO-samordningens
krav på jämställdhetspotter.
"Jag har väldigt svårt att se hur industrin kan
utgöra normen. Men samtidigt har Medlingsinstitutet i sitt
uppdrag att industrin ska vara normgivande. Vad händer då om
man tvingas lägga ett varsel? Vilken kraft har man då från
ett förbund utanför industrin att säga att vi godtar inte
detta?", frågar hon sig.
Det statliga Medlingsinstitutet ska verka för en väl
fungerande lönebildning, vilket bland annat innebär att den
internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara
lönenormerande. Medlingsinstitutet kan därför i sin medling
inte medverka till avtal som ger högre löneökningar än den
internationellt konkurrensutsatta sektorn.
"Jag tycker att det är en jättekomplicerad
situation", säger Ella Niia.
Hon tillägger att normeringens styrka dessutom
försvagas av att HRF:s avtal löper ut ett halvår efter att
industrin ska vara klara med sina förhandlingar.
"Mycket kan hinna hända i världsekonomin och i
samhället. Det skapar ytterligare ett problem med industrin
som normen", säger Ella Niia.
LO-förbunden Seko och Byggnads anser att det inte går
att ta ställning till om industrin kan utgöra en norm innan
industrin har slutit sina avtal. Det blir en fråga för LO-
styrelsen att ta ställning till när industrin har slutit sina
avtal.
"Man kan inte kategoriskt säga att industrin inte kan
utgöra normen, det beror på vilken nivå de hamnar på. Det
innebär att IF Metall kan bli normen, men det kan också
innebära att de inte blir det", säger Byggnads
avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
"Det är bättre att göra bedömningen när man har alla
fakta på bordet. Vad som blir norm blir ett ställningstagande
man får göra sedan i LO-styrelsen", säger Sekos ordförande
Janne Rudén.
LO har inför avtalsrörelsen fört fram krav på
löneökningar på 3,5 procent på ett år. Dessutom har LO krav
på en jämställdhetspott som ska utjämna osakliga
löneskillnader mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken.
LO-facken i industrin, IF Metall, GS och Livs, har
sagt nej till LO-samordningen och kraven på
jämställdhetspotter. De kräver inom ramen för Facken inom
industrin 3,7 procents löneökningar på ett år.


Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt


Relaterade bolag