Affärsvärlden börs

ANNONS

Handel under dagen

Ticker Aktie Köpt Sålt Internt Antal
SSE P09:210 SSE PR 2009:2 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P09:2BL SSE PR 2009:2 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P10:110 SSE PR 2010:1 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P10:210 SSE PR 2010:2 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P10:2BL SSE PR 2010:2 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P11:110 SSE PR 2011:1 10 50 100,00 50 250,00 251 250,00 1
SSE P11:1BL SSE PR 2011:1 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P12:110 SSE PR 2012:1 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P12:1BL SSE PR 2012:1 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P13:210 SSE PR 2013:2 10 99 700,00 0,00 0,00 2