Affärsvärlden börs

ANNONS

Handel under dagen

Ticker Aktie Köpt Sålt Internt Antal
SSE P09:210 SSE   0,00 0,00 0,00 0
SSE P09:2BL SSE   0,00 0,00 0,00 0
SSE P10:110 SSE PR 2010:1 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P10:1BL SSE PR 2010:1 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P12:110 SSE PR 2012:1 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P12:1BL SSE PR 2012:1 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P13:110 SSE PR 2013:1 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P13:210 SSE PR 2013:2 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P13:2BL SSE PR 2013:2 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P14:110 SSE PR 2014:1 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P14:210 SSE PR 2014:2 10 0,00 0,00 0,00 0
SSE P14:2BL SSE PR 2014:2 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P14:BL SSE PR 2014:1 BL 0,00 0,00 0,00 0
SSE P15:BL SSE PR 2015:1 BL 0,00 0,00 0,00 0